Đàm phán

Sự suy tính

tôi có cái cảm giác rằng phần lớn mọi người đều hiểu tiền bạc của họ hơn là thời gian – thứ mà chỉ được theo dõi thường xuyên khi người ta làm việc theo...

Lựa chọn ra quyết định: chi tiêu

Đôi khi những quyết định chi tiêu hằng ngày có thể gây ra khó khăn. Nhiều người cảm thấy đưa ra quyết định khi đi mua sắm (Tôi có nên mua galaxy note 3 docomo...

Tính đa dạng về văn hóa  

Ngày 9 tháng 3 năm 1999, Maxime Granier, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng hồ chính hãng (SECMA- Société Européenne de Consultants du Management Autonome) đã gặp một bất ngờ dễ chịu....

Đàm phán trong đàm phán

Vì người ta, trong bất kỳ tình thế như thế nào, cuối cùng cũng phải ngồi lại với nhau quanh bàn đàm phán. Vậy có cần phải nhân nhượng nhau về một vài nghi thức...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow