Có rất nhiều hướng phát triển tiềm năng

Những nội dung và dịch vụ do các cổng di động đầu tiên này tai facebook cho dien thoai cung cấp nằm trong 6 hạng mục chính như sau:

  • Thông tin liên lạc và cộng đồng: thư điện tử, lịch và trò chuyện;
  • Thông tin: tin tức, thời tiết và danh bạ;
  • Giải trí: danh mục các sự kiện, nhà hàng, phim ảnh và các trò chơi;
  • Du lịch: Danh mục các khách sạn, hỗ trợ chỉ dẫn và thời gian biểu;
  • Các giao dịch: ngân hàng, mua bán chứng khoán, mua sắm và các cuộc bán đấu giá;
  • Các dịch vụ khác: bao gồm các thông tin về cá nhân hoá, LBS, kiểu thiết bị và quảng cáo,và cả việc mở các cổng di động, tính cước và các nhóm mục tiêu.

Khai Mầm Tiềm Năng – Thăng Hoa Sự Nghiệp | Bí quyết thành công ...

Có rất nhiều hướng phát triển tiềm năng

Sau sự khởi đầu thất bại của WAP ở châu Âu, i-mode của NTT tải facebook về điện thoại DoCoMo đã đi tiên phong về các dịch vụ di động trong năm 1999. Hai năm sau, họ tung ra mạng 3G FOMA. Ở châu Âu, Vodafone Live! đã được ra đời năm 2002, và một năm sau, Vodafone Live! với mạng 3G. Ở Mỹ, Verizon Wireless là dịch vụ số liệu tiên phong và các mạng 3G đầu tiên được giới thiệu vào khoảng năm 2004. Khi các nhà cung cấp dịch vụ tiên phong, các đối thủ và những người mới nhập cuộc bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của họ vượt qua biên giới, sự toàn cầu hóa cũng đã tác động tới các dịch vụ nội dung.

Từ các nhà cung cấp hàng đầu tới các chuyên gia phân loại

Trong khi có rất nhiều hướng phát triển tiềm năng, những con tai face book đường thực sự lại không có nhiều. Ví dụ về các nhà cung cấp hàng đầu rút ra từ sự thành công dựa trên kinh nghiệm thực sự. Những nhà cung cấp này chỉ ra những con đường thực sự tới thành công mà đã trải qua cạnh tranh khốc liệt.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow