Bảng chấm công hiệu quả bán hàng

Dữ liệu thể hiện năng suất bán hàng không chỉ tai game danh bai
là một công cụ đo lường mà còn là một công cụ quản lý. Bạn sẽ thấy người bán hàng này không thực hiện bước theo sau mà anh ấy nên có để củng cố cho những nỗ lực anh ấy đã làm được ở những dữ liệu đầu tiên. Vì vậy, khi nhận được tờ giấy ghi những dữ liệu này, tôi có thể đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng cho nhân viên dựa trên dữ liệu đã được báo cáo.

Bảng chấm công hiệu quả bán hàng

CÁC CUỘC THI

Một cách khác để đo và làm tăng hiệu quả trong bán tai facebook
hàng hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác là sử dụng các cuộc thi. Khách hàng của tôi có một bức vẽ phác họa công việc kinh doanh đã nhấn mạnh rằng người đặt ra kế hoạch tốt nhất của anh ta làm việc hiệu quả gấp hai đến ba lần những người khác. Vì vậy, chúng tôi đã lấy số mà người phác họa hàng đầu đang làm và thêm vào đó một cái sau đó thử thách những nhà lên kế hoạch còn lại để đánh bại sự thể hiện của anh ta. Chúng tôi nói với họ rằng bất cứ ai đánh bại được con số đó trong một ngày mà không gây thiệt hại đến sản phẩm sẽ được nhận một khoản tiền thưởng ngay hôm đó. Phương pháp đó đã lập tức gia tăng hiệu quả của tất cả những người lập kế hoạch.

Cái này có thể áp dụng vào bất cứ lĩnh vực nào. Hãy nhặt tai facebook
ra những nhà sản xuất hàng đầu của bạn và phân tích xem họ đang làm gì. Sau đó, hãy tổ chức một cuộc thi để mang đến cho mọi người dụng cụ thiết yếu nhằm tăng thêm hiệu suất của mình.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow